Rörelseintegrering

- Förbättra din hållning och utveckla frihet i din rörelse med rörelseintegrering.

Vad är rörelseintegrering:

Denna metod ökar integriteten mellan kroppens olika strukturer, i syfte att skapa förutsättningar för bättre rörelseförmåga, prestation samt större rörelsefrihet för en mer optimal kropp.

En behandling som får dig att känna ökat välmående i din vardag som motionär samt få ut din fulla kapacitet och energieffektivitet som idrottare.
Vi på rörelsemönster ser helheten och behandlar därmed inte symptom eller smärtområden med denna metod, utan fokuserar istället på att söka bakomliggande orsaker till att begränsningar eller smärta uppstår.

Hur går behandlingen till:

En undersökning sker med hjälp av en rörelse och kroppsanalys där vi tittar på kroppen från flertalet olika vinklar för att se hur de olika segmenten i kroppen hänger ihop och tittar efter sambandet mellan dessa.
Därefter börjar vi med en manuell behandling av kroppens mjukvävnad och hårdvävnad såsom fascia, muskler och benstrukturer kombinerat med effektiva rörelser utifrån just ditt rörelsemönster.

Behandlingen kräver en långsiktig plan då man jobbar med kroppens alla leder, i vilken takt behandlingen slutförs är därför väldigt individuellt.
Av den anledningen har vi skapat ett paket på 8 tillfällen för att få ett så bra resultat som möjligt.

Pris: 6 000 :-

NYHETSBREV